skip to Main Content

Lolita Bosch, escriptora i activista per la pau, treballa des de fa molts anys  en la investigació, creació i millora d’un mètode per redescobrir, aïllar i usar la nostra intuïció literària. Una part d’aquesta investigació són els programes del Campus literari Lolita Boschmitjançant els quals s’aprèn a comprendre, escriure i llegir des d’una honestedat i un rigor que ens recorda que podem aprendre a fer les coses d’una manera nova que ens sigui pròpia.

Un 30% dels beneficis del Campus Lolita financen la investigació per la pau i els projectes del Col·lectiu FU. I estem summament agraïdes amb les alumnes i als alumnes que, a més de connectar amb la seva intuïció literària, contribueixen a fer del món un lloc més pacífic i comprensiu.

Back To Top